Ametivanne, etteütlus, lampjalad | Eesti Rahva Muuseum