Ametivanne, etteütlus, lampjalad | Page 4 | Eesti Rahva Muuseum